Certificering

Asbestinventarisatiebedrijven zijn wettelijk verplicht om gecertificeerd zijn te conform het certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIa behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling).
De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).