Wat is asbest?

Asbest is een mineraal dat in enkele gebieden in de wereld voor komt. Bij ruwe asbest zijn de verschillen in kleur goed waarneembaar. Daarom spreken we van witte, blauwe en bruine asbest. Als asbest eenmaal verwerkt is, is het kleurverschil niet meer waarneembaar. De drie asbestsoorten chrysotiel (wit), crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin) zijn het meest toegepast.

 

Eigenschappen van asbest

Asbest heeft een bijzondere structuur die het aantrekkelijk heeft gemaakt om op grote schaal en voor allerlei doeleinden te gebruiken. Asbest is hittebestendig, slijtvast, sterk, isolerend, goed te verwerken met andere materialen en bestand tegen zuren, logen en micro-organismen.

 

Asbestproducten

Er zijn 3500 producten bekend waarin asbest is verwerkt. Denk daarbij aan dakbedekking, gevelplaten, vensterbanken, tafelbladen, traptreden en buissystemen voor gas, riolering en drinkwater.

 

Risico’s van asbest

Het inademen van asbestvezels is schadelijk. Asbestvezels zijn erg klein en licht en zweven in de lucht. Bij het inademen ervan kunnen asbestvezels in de longen komen. Asbestvezels kunnen vrijkomen als gevolg van het loslaten van bindmiddelen in asbesthoudend materiaal na verloop van tijd (15 tot 20 jaar). Asbestvezels kunnen ook vrijkomen bij het bewerken, verwerken en slopen van asbesthoudend materiaal. 

 

Het menselijk lichaam is niet in staat om asbestvezels uit de luchtpijp en longen te verwijderen. Ongeveer 25 procent van de ingeademde asbestvezels blijven in de longen achter. De vezels zijn vooral een probleem omdat ze zo scherp zijn dat ze de cellen van de longwand voortdurend irriteren.

De longziekten asbestose, mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker worden in direct verband gebracht met het inhaleren van asbestvezels, net zoals pleurale plaques en asbestwratten.

 

Toepassing van asbest gestopt

Sins het begin van de 20e eeuw werd asbest toegepast. Tussen 1950 en 1984 is asbest op grote schaal in de bouw toegepast. Het toepassen van spuitasbest is al sinds 1978 verboden, in 1993 werd in Nederland een algeheel verbod ingesteld.

Nu is de tijd van asbestverwijdering aangebroken. In 2024 moeten alle bedrijfsgebouwen asbestvrij zijn.

 

Alternatieven voor asbest

Twentse Asbest Sanering werkt met alternatieven voor asbest zoals cementvezelplaten en staalpanelen. Asbestvrije producten van hoge kwaliteit.